Dr. Ébert Ljudmilla

Repülőorvosi és foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Bejelentkezés:

30/681-0402

Rendelési idő:

SZOLNOK, Baross út 22.

Kedd: 16.00-18.00

Csütörtök: 8.00-10.00

Egyéni időpontok telefonos egyeztetés alapján.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás.

1993. évi XCIII. Törvény 58.§ által munkáltatók részére kötelezően előírja a foglalkozás egészségügyi ellátás biztosítását a szervezett munkavégzésben foglalkoztatott dolgozóik részére. Fogl. eü szolgáltatást a munkáltatóval történt szerződés alapján végzem.

A szolgáltatási körbe az alábbiak tartoznak:

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
Eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek.
Végzi a vonatkozó jogszabályok által előírt védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását.
A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek gyanújának tisztázásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, az előírt hatósági bejelentéseket megteszi.
Az alapszolgáltatás keretében a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát végzi.
Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
Közreműködik a 89/1995.(VII.14.) Kormányrendeletben és a 27/1995.(VII.25.) NM rendeletben meghatározott közreműködői feladatok ellátásában.

Repülőorvosi szakrendelés:

Privát pilóták, ejtőernyős, siklóernyős, motoros sárkányrepülők, hőlégballon irányítók, légiutas kísérők alkalmassági vizsgálata

A repülőorvosi alkalmassági vizsgálat, időpont egyeztetést követően történik minimális várakozási idővel a 2. egészségügyi osztályba tartozó pilóták és légiutas kísérők számára.
A vizsgálatok a 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet és a PLH Repülőegészségügyi Osztály előírásainak megfelelően történnek.

Vizsgálathoz szükséges:

Személyigazolvány, egészségügyi és szolgálati engedély ( ha már van ),hatósági díj befizetést igazoló csekk, szemüveg (ha visel).

A vizsgálati díjat kormányrendelet szabályozza, amely jelenleg a 336/2009.XII.23. Korm. rendelet által meghatározott összeg.